Прагматизм, гонитва за наживою, ставлення до інших як до товару, агресія, неповага один до одного та державних інститутів – реалії сучасного технологічно та інформаційно розвиненого суспільства.
Усе це призводить до духовного зубожіння людей, віддаляє нас від дружніх, доброзичливих відносин.
Для України ж християнські цінності завжди були основою гармонійних суспільних та економічних відносин, джерелом права та запорукою сталого функціонування держави.
У «Повчанні» Володимира Мономаха читаємо мудрі настанови: “…мати душу чисту та непорочну, тіло худе, бесіду лагідну і дотримуватись слова Господнього… при старших мовчати, мудрих слухати, старшим коритися, з рівними собі і молодшими в любові перебувати, без лукавого умислу бесідуючи… жодної людини не пропустіть, не привітавши її і не подарувавши їй добре слово…”
Згідно з християнсько-демократичною моделлю розбудови держави, саме людина є найвищою цінністю для суспільства і держави.
Чесність, сумлінність, обов’язок, відповідальність, шанобливе ставлення один до одного, етика терпимості та всепрощення – це ті ключові цінності, завдяки яким і формуються патріотизм, готовність до самопожертви та відчуття єдності.
На моє глибоке переконання, суспільство, в якому традиційні християнські цінності поєднуються з демократичними засадами, буде жити і процвітати.