ВИПЛАТА ДОПОМОГИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ
ДО ДОСЯГНЕННЯ НЕЮ ТРИРІЧНОГО ВІКУ МАЄ
БУТИ ВІДНОВЛЕНА В НАЙКОРОТШІ СТРОКИ

Переконаний народний депутат України Юрій Мірошниченко, автор відповідного проекту постанови Верховної Ради за реєстраційним номером 9127 від 26 вересня 2018 року.

«Конституція України зобов’язує Парламент і Уряд відновити виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, яка була скасована у 2014 році, – наголошує парламентарій, – «Так, у частинах другій і третій статті 22 встановлено, що конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані, а при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. У частині третій статті 46 Конституції закріплено норму, згідно з якою соціальні виплати та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом, тобто для особи, що здійснює догляд за дитиною до трьох років – це є пряма конституційна гарантія. Крім того, у частині третій статті 51 Основного Закону України визначено, що сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою».

Юрій Мірошниченко, як доктор юридичних наук у галузі конституційного права, також підкреслив, що у статті 8 Конституції закріплено основоположну норму всієї правової системи держави – в Україні визнається і діє принцип верховенства права та норми Конституції є нормами прямої дії, а Парламент має бути взірцем дотримання норм і принципів Основного Закону України.

«Питання відновлення виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку особливо в умовах, зростання валового внутрішнього продукту України, про що в останній рік регулярно інформує Уряд України, має відновити відповідні конституційні гарантії громадянам України, створити сприятливі умови для догляду за новонародженими дітьми, матеріально підтримати сімей з дітьми, сприяти зростанню народжуваності в Україні, що надзвичайно актуально в умовах глибокої демографічної кризи, яка вкрай загострилася в останні роки,» – переконаний Юрій Мірошниченко.

На думку парламентарія, механізм виплати цієї допомоги не потрібно розробляти, достатньо повернутися до порядку, який успішно функціонував ще декілька років тому: «Задля швидкого відновлення виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку пропонується внести зміни до законодавства, відновивши відповідні виплати на підставах, в розмірах та в порядку, передбачених законодавством для цієї допомоги, яка була скасована у 2014 році. Пропонується, щоб право на допомогу до трирічного віку мав один із батьків, усиновлювач, опікун, дідусь, бабуся або інший родич, який фактично здійснює догляд за дитиною. Призначати її незалежно від того чи перебувала особа в трудових відносинах (на військовій або державній службі), вчилась, чи займалась підприємництвом або була безробітною. Допомога має надаватися на кожну дитину незалежно від кількості народжених, усиновлених або взятих під опіку дітей».

Юрій Мірошниченко вважає, що держава і так вже багато завинила перед своїми громадянами, не створюючи необхідних умов для забезпечення ними хоча б мінімального рівня життя, особливо це стосується сімей з новонародженими дітьми: «В існуючих складних соціально-економічних умовах виплата допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку має бути відновлена в найкоротші строки!»