ЖІНКИ, ЯКІ НАРОДИЛИ ТА ВИХОВАЛИ ДВОХ І БІЛЬШЕ ДІТЕЙ, МАЮТЬ ВИХОДИТИ НА ПЕНСІЮ РАНІШЕ

 

19 грудня 2018 року за реєстраційним номером 9422 у Верховній Раді України було зареєстровано законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (щодо пенсій за віком жінкам, які народили та виховали двох і більше дітей), автором якого є народний депутат України Юрій Мірошниченко.

Автор законопроекту наголошує, що в останні десятиліття в Україні спостерігається катастрофічне зниження народжуваності, особливо гострою ця проблема стала після 2014 року.

Так, за даними Державної служби статистики України у 2013 році народилося 503,7 тис. дітей, у 2014 р. – 465,9 тис, у 2015 р. – 411,8 тис., у 2016 р. – 397,0 тис., у 2017 р. 364,0 тис., за 9 місяців 2018 року – 255,1 тис. дітей. Навіть, якщо врахувати, що частину територій Україні було тимчасово окуповано у 2014 році і статистичних даних щодо них немає, то динаміка народжуваності за останні роки все одно катастрофічна. Так, коефіцієнт народжуваності (кількість живонароджених на 1000 осіб населення) має зростаючу низхідну динаміку: 2013 рік – 11,1; 2014 рік – 10,8; 2015 рік – 10,7; 2016 рік – 10,3; 2017 рік – 9,4, у 2018 році очікується подальше зниження.

На жаль, для багатьох сімей стає нормою наявність лише однієї дитини. При тому, що навіть для простого відтворення населення у сім’ях має бути не менше двох дітей.

На фоні зростаючої зовнішньої міграції, демографічна ситуація в Україні стає все більш катастрофічною.

Таким чином, додаткові соціальні гарантії жінкам, які народжують та виховують дітей, особливо в умовах зростання валового внутрішнього продукту України, про що в останній рік регулярно інформує Уряд України, мають створити сприятливі умови для зростання народжуваності та виховання дітей, що в умовах глибокої демографічної кризи стає питанням національної безпеки.

Однією з таких соціальних гарантій для жінок, які народили та виховали до вісімнадцятирічного віку двох і більше дітей, має стати право на призначення пенсії за віком за наявності страхового стажу меншої тривалості від встановленого законом, в залежності від кількості таких дітей. Пропонується для жінок за наявності двох дітей – зменшити необхідний страховий стаж на один рік, за наявності трьох дітей – на два роки, за наявності чотирьох дітей – на три роки тощо.

Крім того, пропонується для таких жінок до досягнення віку 60 років за наявності відповідного страхового стажу надати право на пенсію за віком в залежності від кількості дітей, яких вони народили та виховали до вісімнадцятирічного віку: за наявності двох дітей – у 59 років; за наявності трьох дітей – у 58 років; за наявності чотирьох дітей – у 57 років тощо.

Реалізувати цю законодавчу ініціативу пропонується шляхом доповнення Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» новою статтею 26-1, згідно з якою встановити умови призначення пенсії за віком жінкам, які народили та виховали двох і більше дітей, зокрема:

жінкам, які народили та виховали до вісімнадцятирічного віку двох і більше дітей, надати право на призначення пенсії за віком за наявності страхового стажу меншої тривалості від встановленого цим законом, в залежності від кількості таких дітей: за наявності двох дітей – на один рік менше; за наявності трьох дітей – на два роки менше; за наявності чотирьох дітей – на три роки менше, за наявності п’яти дітей – на чотири роки менше, за наявності шести дітей – на п’ять років менше, за наявності семи дітей – на шість років менше, за наявності восьми дітей – на сім років менше, за наявності дев’яти дітей – на вісім років менше, за наявності десяти дітей – на дев’ять років менше, за наявності одинадцяти і більше дітей – на десять років менше;

до досягнення віку 60 років зазначеним вище жінкам за наявності відповідного страхового стажу надати право на пенсію за віком в залежності від кількості дітей, яких вони народили та виховали до вісімнадцятирічного віку: за наявності двох дітей – у 59 років, за наявності трьох дітей – у 58 років, за наявності чотирьох дітей – у 57 років, за наявності п’яти дітей – у 56 років, за наявності шести дітей – у 55 років, за наявності семи дітей – у 54 роки, за наявності восьми дітей – у 53 роки, за наявності дев’яти дітей – у 52 роки, за наявності десяти дітей – у 51 рік,  за наявності одинадцяти і більше дітей – у 50 років.

Крім того, встановити, що у разі, якщо така жінка вже народила відповідну кількість, дітей, яка дає право на застосування страхового стажу меншої тривалості та/або зниження відповідного віку для виходу на пенсію для призначення пенсії за віком, але одна дитина або більше дітей ще не досягли вісімнадцятирічного віку, така жінка має відповідне право, але центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань пенсійного забезпечення, має право здійснювати моніторинг факту проживання і виховання такої дитини/дітей цією жінкою до досягнення нею/ними вісімнадцятирічного віку.

Таким чином, прийняття законопроекту сприятиме покращенню демографічної ситуації в Україні, а також надасть жінкам, які народили та виховали до вісімнадцятирічного віку двох і більше дітей, додаткові соціальні гарантії у формі зниження тривалості страхового стажу для отримання права на пенсію за віком та зниження віку для виходу на пенсію, що матиме позитивний довгостроковий ефект для суспільства і держави.