1. Розгляд письмових звернень громадян: розглянуто 107 письмових звернень громадян, за результатами якого направлено 37 депутатських звернень та 34 листи до уповноважених органів, установ і організацій, надіслано 36 листів громадянам з роз’ясненнями та відповідями.

2. Робота в закріпленому окрузі (місто Харків, Дзержинський район): у  громадській приймальні прийнято 40 громадян, яким в установленому порядку надано необхідну допомогу та роз’яснення.

3. Законопроектна робота: підготовлено та внесено до Верховної Ради 2 законопроекти:

реєстр. № 8609 від 02.06.2011 р. про внесення зміни до статті 75 Податкового кодексу України (щодо незареєстрованих платників податків);

реєстр. № 8610 від 02.06.2011р. про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

4. Доповіді у Верховній Раді пропозицій до законів, повернутих Президентом України для повторного розгляду:

16 червня 2011р. – пропозиції Президента до Закону України “Про забезпечення комерційного обліку природного газу” (реєстр. № 7024 від 29.07.2010р.), (Закон прийнято в цілому з урахуванням  пропозицій Президента України);

16 червня 2011р. – пропозиції Президента до Закону України “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за забруднення лісів” (реєстр. № 6141 від 04.03.2010р.), (Закон прийнято в цілому з урахуванням  пропозицій Президента України).

5 Представлення подань Президента України про призначення і звільнення посадових осіб – 2:

16 червня 2011 року:

доповідь проекту Постанови про надання згоди на звільнення Президентом України Плаксюка Ю.О. з посади Голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України (реєстр. № 8649 від 09.06.2011 р.);

доповідь проекту Постанови про надання згоди на призначення Президентом України Курдіновича О.В. на посаду Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України (реєстр. № 8650 від 09.06.2011 р.).

6.  Виступи на пленарних засіданнях Верховної Ради:

02 червня 2011р. –  доповідь на пленарному засіданні Верховної Ради стосовно законопроекту про безоплатну правову допомогу (реєстр. № 4406 від 24.04.2009р.), (законопроект прийнято у другому читанні та в цілому).

7. Робота із засобами масової інформації: поширено у ЗМІ один коментар, взято участь у 6 телепрограмах на центральному телебаченні.